Navigation Menu+

Dobre wartości.

Posted on Lut 3, 2017 by

Za każdą firmą, marką, działaniami rynkowymi stoją ludzie. Dlatego też wierzymy, że biznes oraz marki powinny kierować się określonymi wartościami. Zarządzanie poprzez wartości wykracza poza ekonomiczne aspekty działalności. Wartości pozwalają budować lepsze relacje z Klientami, dostawcami, pracownikami, a nawet konkurencją. Pozwalają podejmować sprawniej właściwe decyzje, rekrutować odpowiednie osoby oraz osiągać zamierzone cele.

Good One to przede wszystkim:

optymizm

Optymizm przyświeca każdemu naszemu działaniu. Jest to sposób patrzenia na ludzi i biznes. Taka postawa pozwala sprawniej i odważniej podejmować decyzje. Dzięki temu uczymy się, jesteśmy kreatywni, inspirujemy innych, a także efektywnie rozwiązujemy napotkane problemy osiągając zamierzone cele. Wybierając optymistyczne spojrzenie na świat wierzymy, że jest to klucz do sukcesu w życiu zawodowym jak i prywatnym.

niezaleznosc

Niezależność pozwala każdemu z nas podejmować decyzje świadomie i zgodnie z własnymi wartościami. Poczucie niezależności daje możliwość kierowania swoim życiem oraz rozwijania się zawodowo biorąc w pełni odpowiedzialność i kontrolę nad prowadzonymi działaniami.
Niezależność nie jest natomiast stanem, w którym nie potrzebujemy innych osób. Niezależność w pracy grupowej definiujemy jako umiejętność wyrażenia swojego zdania, opinii, podzielenia się swoją wiedzą. Pozwala to wprowadzić wartość dodaną do każdej dyskusji i podejmowanej decyzji.

zaangażowanie

Zaangażowanie w realizowane zadania to lepsza jakość i wydajność, a także mniejsze ryzyko popełnienia błędów. Zaangażowanie wpływa również na większą satysfakcję z wykonywanej pracy oraz pozwala osiągać efekty, które często przewyższają oczekiwania naszych Klientów i nas samych.
Dla nas zaangażowanie jest również źródłem wszystkiego, co dzieje się wewnątrz firmy, co buduje jej charakter, atmosferę i relacje personalne.

zaangażowanie

Zrozumienie siebie samego, swojej pracy, własnych możliwości, ograniczeń oraz otoczenia biznesowego to umiejętność, która stanowi podstawę każdego działania. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie świadomie podejmować odpowiednie decyzje i efektywnie wykorzystywać naszą wiedzę, umiejętności oraz zespół, w jakim pracujemy.
Zrozumienie potrzeb i możliwości pracowników, firmy oraz naszych Klientów to szansa na efektywniejszą komunikację, lepsze relacje, rozwój biznesu oraz osiągnięcie zamierzonych celów. Dla nas to również sposób by lepiej spełniać swoją rolę.

zaangażowanie

Zaufanie to sedno każdego działania w biznesie oraz poza nim. To również pierwszy krok do współpracy z Good One. Pozwala budować trwałe relacje oraz umacniać je. Tym samym odgrywa kluczową rolę w odnoszeniu sukcesów każdego dnia.
Wierzymy, że rozpoczęcie jakiejkolwiek współpracy czy relacji biznesowej wymaga zbudowania zaufania, że obie strony działają w imię jednego wspólnego celu.